Wat is PDENH?

PDENH staat voor Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Het investeringsfonds heeft 85 miljoen euro beschikbaar om te investeren in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Wij investeren in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Om in aanmerking te komen voor een investering van PDENH is het van belang dat er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Noord-Holland en dat onze investeringen zowel financieel, economisch als maatschappelijk rendement genereren.

Lees meer

Kom je in aanmerking voor een investering van PDENH?

Lees meer

Dexter Energy nieuwe financiering PDENH

Samen met Rockstart en twee particuliere investeerders, investeert PDENH in Dexter Energy Services. De Amsterdamse ontwikkelaar van intelligente energievoorspellings- en optimalisatiesoftware wil met het kapitaal uitbreiding in binnen- en buitenland vormgeven. Energienet van de toekomst Door een toename aan weersafhankelijke duurzame energiebronnen (wind en zon), decentrale opwek en veranderend verbruik door elektrificatie, neemt de onbalans […]

Lees verder

PDENH investeert 85 miljoen

Nadat de Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in mei van dit jaar al besloten tot een uitbreiding van PDENH, is het investeringskapitaal nu verder uitgebreid tot 85 miljoen euro.

Lees verder

Overig nieuws

Financiering Sympower een feit

PDENH investeert in MUD Jeans

Deze website gebruikt cookies om je ervaring te optimaliseren. Vind je dat oké?