Aanvraagformulier

Aanvraagformulier

U kunt uw aanvraag voor deelname aan het fonds bij ons indienen via dit formulier.

Contactgegevens

Bedrijfsgegevens

afname gebruik fossiele brandstoffen afname CO2-productie/uitstoot hergebruik restmaterialen bijdrage aan sluitende kringloop

nieuwe werkgelegenheid verbetering infrastructuur verhogen kennisniveau

Financiering

Welke investering is er in totaal
met uw bedrijf gemoeid
(incl. eigen en vreemd vermogen)?

Welk bedrag verlangt u van het fonds?


Businessplan

Upload uw bedrijfsplan.
Neem daar in elk geval in op:

omschrijving van het project/product/service; omschrijving van de markt; omschrijving van het managementteam en van de organisatie; uiteenzetting van de financieringsbehoefte en het investeringsplan; geprognosticeerde winst- en verliesrekening, balans en cash flow-prognose van de doelonderneming; verwachting van het maatschappelijk rendement (bijv. besparing aantal kgs CO2) en economisch rendement (bijv. werkgelegenheid); exitstrategie.

Kies bestand

Inschrijver verklaart dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.*

* Dit is een verplicht veld