Circulaire economie

Circulaire economie

De focus van het participatiefonds op het gebied van circulaire economie richt zich op grondstoffenreductie (waaronder hoogwaardige benutting van grondstoffen in bestaande ketens), toepassing van alternatieve grondstoffen (zoveel mogelijk duurzaam geproduceerde grondstoffen toepassen) en ketenoptimalisatie (nieuwe producten en productie- en consumptiemethodes). Bedrijven en projecten actief in deze focsugebieden met behoefte aan financiering kunnen contact opnemen met PDENH.

Behoort u tot de doelgroep? Dien hier een aanvraag in voor uw bedrijf of project.