Criteria

Criteria

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland financiert projecten en bedrijven, die bijdragen aan een duurzame economie in de provincie. De algemene criteria voor zo’n investering zijn:

  • het project of bedrijf draagt bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en daarmee aan die van de provincie Noord-Holland;
  • het project of bedrijf is gevestigd in en komt ten goede aan (de economie van) de provincie Noord-Holland;
  • de businesscase is transparant, haalbaar en onderbouwd met een degelijke exploitatieberekening;
  • het project of bedrijf beschikt over een toegewijd, integer en kundig managementteam;
  • het project of bedrijf kan mede worden gerealiseerd door een minderheidsbelang van het fonds;
  • er bestaat geen twijfel over de (juridische) grondslag van het project of bedrijf;
  • het project of bedrijf levert voldoende rendement op met aanvaardbare risico’s.

Daarnaast gelden deze criteria voor:

 

Sectoren

Het fonds steunt projecten en bedrijven op het gebied van Energietransitie, Circulaire Economie of Duurzame Mobiliteit. Ook andere unieke proposities in duurzame energieopwekking, -levering en -technologie kunnen in aanmerking komen.

Financieringsinstrumenten

Het fonds verstrekt eigen- en vreemd vermogen in de vorm van seed capital, projectfinanciering aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dat gebeurt met aandelen, (cumulatief) preferente aandelen en (achtergestelde) leningen. Wij verschaffen dit kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Doelgroepen

Het fonds richt zich op initiatieven die zich in hun (pre)start of groeifase bevinden. We financieren alleen kleine en middelgrote bedrijven: tot 250 medewerkers of met een maximale omzet van € 50 miljoen. Bedrijven in moeilijkheden kunnen we niet ondersteunen (met turnaround capital of herfinanciering van bestaande schulden).

Het fonds verschaft kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Cofinanciering

Het participatiefonds werkt voor elk project of bedrijf samen met andere investeerders. Hierbij voorziet het fonds in maximaal 50% van de financieringsbehoefte. De ondernemer zorgt voor een indicatieve termsheet van de private investeerders, waarin zij financiering toezeggen. Daarnaast investeert de ondernemer zelf – naar vermogen – rechtstreeks mee.

Rendement

Financieel
Het fonds wil met zijn investeringen de duurzame economie in Noord-Holland stimuleren, maar ook financieel rendement behalen. Dit rendement varieert per project of bedrijf en is gebaseerd op het risicoprofiel van de onderneming.

Maatschappelijk
Investeringen van het fonds moeten wezenlijk bijdragen aan een vermindering van het fossiele brandstofgebruik, afname van de CO2-uitstoot, hergebruik van restmaterialen en een sluitende kringloop.

Economisch
Ook moeten onze investeringen zorgen voor nieuwe werkgelegenheid, een verbetering van de energie-infrastructuur en een verhoging van het kennisniveau in de provincie.

Exit

Voordat het fonds een investering doet, maken we een realistische exitstrategie met de ondernemer. Hierin spreken we af hoe lang de deelneming duurt en wat de voorwaarden zijn voor een exit.