Sustenso

Sustenso zet zich in voor de circulaire economie, voor een toekomst met minder CO2 in de lucht en minder restafval in het milieu. De huidige inzichten noodzaken ons, met wet- en regelgeving als stok achter de deur, na te denken over nieuwe technieken waarmee we op verschillende niveaus onze productieprocessen, energiewinning en materiaaltoepassingen kunnen verbeteren. Daarbij is milieuvriendelijke, energiezuinige en circulaire verwerking van onze restproducten een vereiste. Aangezien het in de voedingsindustrie en de agrarische sector om grote hoeveelheden afval gaat, kunnen we juist daar enorme winst boeken met een circulaire bedrijfsvoering. Sustenso stelt zich ten doel agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en vermarktbare componenten.

ConnectBike

De Amsterdamse onderneming ConnectBike heeft een kwalitatief hoogstaande E-bike ontworpen, speciaal bedoeld voor grote thuisbezorg-bedrijven. De fietsen bevatten een accu met een lange levensduur en laden relatief snel op, waardoor een bezorger een volledige dienst op één accu kan rijden. Met de fietsen speelt ConnectBike in op een grote vraag naar E-bikes, met een lage downtime.

De Warren

De Warren is een gemeenschap van 50 jonge mensen, zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling, ontwerp, bouw en uiteindelijk ook het beheer van 36 duurzame woningen voor sociale- en middeldure huur.

Het complex zal huisvesting bieden aan een diverse, sociale woongemeenschap, waarbij duurzaam en energiepositief bouwen de standaard is, en waar cohousing centraal staat in het ontwerp. Uniek in Nederland en het startschot voor een nieuwe manier van ontwikkelen voor eeuwigdurende sociale- en middeldure huur. Lessen die worden geleerd worden beschikbaar gesteld aan de volgende generatie woonpioniers die ook duurzame en betaalbare woningen willen realiseren.

Composite Production Technology

Dankzij de lichtgewicht tankcontainer van CPT, gemaakt van composieten, besparen logistieke bedrijven aanzienlijk op de kosten van transport. Door het mindere gewicht kan dezelfde hoeveelheid vloeistof met minder transportbewegingen vervoerd worden en realiseren vervoerders, naast een kostenbesparing, ook een CO2 reductie.

Tankwell lichtgewicht tankcontainer

De door CPT ontwikkelde container is zo’n 40 procent lichter dan stalen vloeistofcontainers en daarmee de lichtste in de wereld. Door het lagere gewicht kan per transport 5 procent meer lading meegenomen worden, waardoor het aantal vervoersbewegingen met hetzelfde percentage verminderd kan worden. Tankwell tanks worden al zo’n vijf jaar commercieel ingezet voor het bulkvervoer van allerlei vloeistoffen. Zo’n 450 containers zijn op dit moment in gebruik bij enkele grote vloeistofvervoerders.

Dexter Energy Services

Dexter Energy ontwikkelt software voor het beheer van energienetten, gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Door het gebruik en de belasting van het energienet te voorspellen, bieden zij een unieke service aan energiemaatschappijen en andere grote leveranciers en afnemers van het energienet.

Accurate voorspellingen met data

Dexter helpt energiebedrijven om deze onbalans te managen door de nieuwste machine-learning technologieën te combineren met vele verschillende databronnen. Met name heeft Dexter veel ervaring opgebouwd met weerdata (verschillende modellen, satelliet data), modelleren van wind en zon en hoe dit te gebruiken voor accurate forecasts. Indien er nog steeds onbalans aanwezig is, levert Dexter ook de kennis en software om flexibiliteit in te zetten om de onbalans tegen te gaan.

Sympower

Het Amsterdamse Sympower – met vestigingen in Finland, Estland, Israël en Zweden – ontwikkelt software voor efficiënter beheer van het elektriciteitsnet. Door capaciteit beter te benutten realiseert zij een belangrijke voorwaarde voor de energietransitie.

Duurzamer stroomnet

Sympower wil bijdragen aan een duurzamer stroomnet. Een net dat elektriciteit beter benut, maar dat ook beter is ingericht op de (duurzame) energie-opwekking van de toekomst. Door randvoorwaarden te creëren, versnelt Sympower de energietransitie.

Asperitas

Het van oorsprong Haarlemse Asperitas heeft een technologie (op basis van vloeistofkoeling) ontwikkeld en op de markt gebracht, om datacenters voor zelfs de meest veeleisende gebruikers, klimaatonafhankelijk en duurzaam te laten functioneren.

Duurzame datacenters wereldwijd

De technologie, genaamd Immersed Computing, won de New Energy Challenge in 2018 en wordt al gebruikt door meerdere datacenters van cloud providers, banken en universiteiten in Europa. Asperitas heeft kapitaal aangetrokken van Shell Ventures en PDENH. Deze investering draagt bij aan de missie van Asperitas om duurzame datacenters op een wereldwijde schaal mogelijk te maken.

MUD Jeans

MUD Jeans produceert duurzame spijkerbroeken waarvoor de grondstof op dit moment al voor 40 procent bestaat uit gerecycled katoen. Dankzij een investering van PDENH wil MUD Jeans dit op korte termijn opvoeren tot 100 procent.

Expansie

MUD Jeans wil de verkregen financiering ook aanwenden voor uitbreiding naar Scandinavië, Frankrijk en Engeland. Dat in aanvulling op de 29 landen waarin de duurzame spijkerbroek van MUD Jeans nu al verkrijgbaar is.

MX3D

MX3D is een Amsterdams bedrijf dat op een duurzame en kosteneffectieve manier middels 3D-printtechnologie complexe stalen constructies kan fabriceren. De robots die MX3D met eigen software aanstuurt, zijn gericht op het printen van metalen objecten in vrijwel elk formaat of vorm, waarbij tevens een significante materiaalbesparing kan worden gerealiseerd.

Impact vergroten

Met de investering wil het bedrijf haar software verder ontwikkelen, waardoor MX3D op een schaalbare manier deze software via licenties kan aanbieden aan andere partijen in de markt om zo de impact van het bedrijf te vergroten.

EST-Floattech

EST-Floattech is wereldwijd één van de leidende partijen op het gebied van maritieme batterij- en energieopslagsystemen en met meer dan 50 projecten gerealiseerd zijn ze wereldwijd nummer twee.

Energietransitie

Het modulaire energiesysteem op basis van Lithium NMC is onder andere geïnstalleerd op batterij-hybride veerboten in Amsterdam en de Sendo Liner; het eerste binnenvaartschip dat voor een periode volledig emissieloos kan varen. Daarnaast worden de batterijen gebruikt door de volledig elektrische graafmachines van Caterpillar.

Met hun energie-opslagsystemen speelt EST-Floattech een cruciale rol in de energietransitie en de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven. Dit sluit nauw aan bij missie van PDENH om te investeren in projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.