Sustenso

Sustenso zet zich in voor de circulaire economie, voor een toekomst met minder CO2 in de lucht en minder restafval in het milieu. De huidige inzichten noodzaken ons, met wet- en regelgeving als stok achter de deur, na te denken over nieuwe technieken waarmee we op verschillende niveaus onze productieprocessen, energiewinning en materiaaltoepassingen kunnen verbeteren. Daarbij is milieuvriendelijke, energiezuinige en circulaire verwerking van onze restproducten een vereiste. Aangezien het in de voedingsindustrie en de agrarische sector om grote hoeveelheden afval gaat, kunnen we juist daar enorme winst boeken met een circulaire bedrijfsvoering. Sustenso stelt zich ten doel agrarisch afval op te waarderen tot nuttige en vermarktbare componenten.

Participatie sinds
Status In beheer