Hoe werkt het

Hoe werkt het

Het kernprincipe is simpel: het fonds financiert bedrijven die innovatieve technologieën en projecten ontwikkelen op het gebied van Energietransitie, Circulaire Economie of Duurzame Mobiliteit. Is zo’n initiatief succesvol, dan vloeien de opbrengsten terug in het fonds. Waarmee weer nieuwe initiatieven ondersteund kunnen worden. Het is dus een revolverend fonds.

Zo verloopt het investeringsproces, van aanvraag tot exit:
1. Aanvraag: Een bedrijf dient een aanvraag in bij het fonds.
2. Intake: Als die aanvraag voldoet, volgt er een intake.
3. Pre-advies: Het fonds werkt vervolgens een investeringsvoorstel uit, waarover het investeringscomité een pre-advies geeft.
4. Due diligence: Daarna vindt er een due diligence-onderzoek plaats.
5. Besluitvorming: Gevolgd door een advies van het investeringscomité en een besluit van de provincie Noord-Holland.

Voor een bedrijf met een goed uitgewerkt businessplan dat voldoet aan alle criteria, nemen deze stappen drie tot vier maanden in beslag.

6. Beheer: Na een investering is het fonds aandeelhouder van het bedrijf. Als aandeelhouder volgt het fonds de ontwikkelingen van het bedrijf.
7. Exit: Het bedrijf wordt bij voorkeur overgedragen aan een marktpartij, na drie tot zeven jaar. De opbrengsten daarvan vloeien terug in het fonds.