PDENH zoekt kandidaat voor haar Investeringscomité

PDENH is op zoek…..

… naar een nieuw lid voor haar Investeringscomité (IC). Dit comité bestaat uit drie personen en één positie komt vacant. Het IC is onafhankelijk van PDENH en zij adviseert het fondsmanagement over investeringsbeslissingen en exits van het fonds.

In de voorliggende tekst een toelichting op PDENH, het door PDENH gewenste profiel van de kandidaat en het selectieproces.

Over PDENH

De provincie Noord-Holland is in 2014 gestart met PDENH. Het fonds investeert risicodragend in bedrijven en projecten die zich richten op de energietransitie, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Daarmee levert PDENH een bijdrage aan een duurzame economie in Noord-Holland.

PDENH heeft een omvang van 85 miljoen en beheert een dynamische en complexe portefeuille van 29 ondernemingen en projecten. De bedrijven worden actief beheerd door de investment teams en het fondsmanagement.

Rol investeringscomité

Het IC is de onafhankelijke adviescommissie van PDENH. Het IC beoordeelt ieder (des)investeringsvoorstel en toetst deze aan het Investeringsreglement. Het IC kijkt hierbij naar:

 • houdbaarheid van de business case
 • technische en commerciële aspecten
 • kwaliteiten van het management
 • toetsen aan de door het fonds gestelde financiële en duurzame rendementseisen
 • de voorwaarden en condities van de financieringstransactie

Het IC adviseert het fondsmanagement over voorgenomen transacties en toetst deze aan het Investeringsreglement. Daarnaast adviseert het IC ook over het actieve beheer door de fondsmanager van de portfoliobedrijven. De IC-leden ontvangen en toetsen periodieke rapportages over lopende investeringen op adequaat beheer. Daarnaast is het IC een volwaardige gesprekspartner van de fondsbeheerder op het gebied van vervolginvesteringen, desinvesteringen en het investeringsbeleid in het algemeen, waarbij afzonderlijke leden van het IC op specifieke deelterreinen adviseur en sparringpartner zijn.

Het IC en het fondsmanagement komen eens per maand bijeen. De vergaderingen zijn afwisselend online of in fysieke bijeenkomsten. Deze laatste vinden plaats in Amsterdam, ten kantore van KplusV op het Science Park of Startgreen op de Mauritskade.

Huidige IC-leden

De huidige IC-leden zijn Ellen Boersma en Antoine Boelen. Antoine is voorzitter.

Antoine Boelen is als voorzitter van het investeringscomité medeverantwoordelijk voor het toetsen van de investeringsvoorstellen. Hij is oprichter en partner van New Road Corporate Development, een corporate finance boutique. Als adviseur en investeerder is Antoine betrokken bij diverse ondernemingen. Zijn specialisatie is durfkapitaal.

Ellen Boersma is als lid van het investeringscomité medeverantwoordelijk voor het toetsen van de investeringsvoorstellen. Haar expertise ligt op het gebied van ESG, impact investment en projectfinanciering specifiek op het gebied van duurzaamheid, energietransitie en circulaire economie. Ellen is adviseur van de Europese Investeringsbank (EIB) en het International Monetary Fund (IMF).

Gevraagde kwaliteiten en competenties

De leden van het IC beschikken over goed analytisch inzicht en een kritische opstelling ten opzichte van de fondsbeheerder. Het IC moet in zijn geheel over voldoende ervaring beschikken in het beoordelen van investeringsvoorstellen voor dit type investeringen.

Wij zoeken een senior vertegenwoordiger uit de financiële wereld met een link naar duurzame economie (energie / duurzame mobiliteit / circulaire economie) en affiniteit met innovatieve projectfinancieringen en / of venture capital.

De kandidaat dient te beschikken over:

 • een financiële en/of technische achtergrond, bij voorkeur in relatie tot de PDENH-thema’s thema’s;
 • ervaring met innovatie, venture capital en projectfinanciering;
 • ervaring met het financieren van duurzame investeringen, bij voorkeur op het gebied van de drie thema’s;
 • oog voor de belangen van opdrachtgever van het fonds;
 • analytisch en kritisch vermogen, met voldoende oog voor oplossingsgerichtheid;
 • En tenslotte dient de kandidaat integer te zijn.

Naast de genoemde eisen ten aanzien van ervaring en deskundigheid wordt het van essentieel belang geacht dat de kandidaat voor het IC onafhankelijk is. Hij of zij mag geenszins betrokken zijn bij de portfoliobedrijven van PDENH en of de voorafgaande investeringsselectie of een bepaald belang hebben bij het wel of geen doorgang hebben van investeringen. Hij of zij zal geen functies vervullen of posities innemen die onverenigbaar zijn met de belangen van het fonds.

Selectieproces

Solliciteren naar deze functie kan digitaal. We vragen je een CV met motivatie per mail toe te sturen. Dit kan tot maandag 23 oktober aanstaande. Als we denken dat er een goede match mogelijk is, nodigen we je uit voor een kennismaking. De eerst ronde selectiegesprekken vinden plaats met het management van PDENH. De tweede ronde gesprekken vinden plaats met het management van PDENH, een van de huidige IC-leden en een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Holland. Benoeming vindt plaats door de aandeelhouder van het fonds, de provincie Noord-Holland. De termijn van de benoeming is vier jaar en deze kan maximaal eenmaal worden verlengd.

Remuneratie

De leden ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden. Deze bedraagt € 1.000,= exclusief btw per vergadering (inclusief voorbereiding). Hierbij wordt uitgegaan van een tijdbesteding van drie uur per vergadering, met een maximum van 15 vergaderingen per jaar.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de fondsdirecteur Bart Blokhuis. Informatie over de bedrijven en projecten in de PDENH portfolio, bezoek de website van PDENH.

Een referentieonderzoek maakt (mogelijk) onderdeel uit van de procedure.