PDENH breidt uit – 55 miljoen voor duurzame ondernemers

Sinds 2014 investeert PDENH in duurzame initiatieven in de provincie Noord-Holland. Dat blijft het doen tot in ieder geval 2024. Het beheerd vermogen wordt uitgebreid van 30 naar 55 miljoen. Dat betekent dat er miljoenen extra beschikbaar komen voor veelbelovende duurzame initiatieven die nog niet (geheel) klaar zijn om financiering uit de markt te halen. 

De uitbreiding van het fonds voorziet in een duidelijke behoefte. Dit jaar is het meest succesvolle jaar van PDENH tot nu toe, met zeven gerealiseerde financieringen en verscheidene op komst. Naar alle waarschijnlijkheid wordt dit jaar het aantal van tien overschreden. De verkregen extra middelen waarborgen dat ondernemers ook in de toekomst kunnen blijven aankloppen bij PDENH.

Lees hier het persbericht over de uitbreiding van PDENH.