Provincie Noord-Holland

Provincie Noord-Holland

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland is een initiatief van de provincie Noord-Holland. In 2013 gingen Provinciale Staten akkoord met de instelling ervan. Het fonds is erop gericht om provinciale participaties aan te gaan op het gebied van biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie. Dit zijn de vier speerpunten van het duurzame energie-beleid van de provincie, zoals vastgelegd in het Koersdocument Duurzame Energie.