Rendement

Rendement

De belangrijkste inzet van het participatiefonds is het stimuleren van de duurzame economie in Noord-Holland. Daarnaast wil het fonds dat elke investering rendement oplevert. Dat rendement verschilt per project of bedrijf.

Maatschappelijk rendement
Elk bedrijf of project, waarin het fonds investeert, moet wezenlijk bijdragen aan bijvoorbeeld:

  • de afname van het gebruik van fossiele brandstoffen;
  • de afname van CO2-productie of – uitstoot;
  • het hergebruik van restmaterialen;
  • een sluitende kringloop.

Economisch rendement
Ook moet het bedrijf of project een bijdrage leveren aan onder meer:

  • nieuwe werkgelegenheid;
  • een verbetering van de infrastructuur;
  • een hoger kennisniveau.

U leest er meer over in het Investeringsreglement.

Alle investeringscriteria op een rij? Klik hier.