Uitzonderingen

Uitzonderingen

Biomassa, duurzaam bouwen, wind (op zee) en zonne-energie zijn de speerpunten van het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Maar ook andere unieke proposities in duurzame energieopwekking, -levering en -technologie kunnen in aanmerking komen voor een investering van het fonds. Voorwaarde is wel dat deze een uitzonderlijk maatschappelijk, financieel en economisch rendement opleveren.

Wilt u weten of uw bedrijf of project tot de doelgroep behoort? Neem dan contact met ons op.