Vragen

Vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden over het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland:

 

Wat is de omvang van het participatiefonds?

Het fonds beschikt momenteel over € 55 miljoen aan financieringskapitaal.

Waarom is het ‘duurzame economie’ en niet ‘duurzame energie’?

Met het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland zet de provincie in op de versterking van de sector duurzame energie, maar ook van bedrijvigheid, innovatie en economie in Noord-Holland.

Verleent het fonds ook subsidies?

Nee. Het participatiefonds investeert met eigen vermogen of een lening. 

Investeert het fonds in elk type bedrijf dat zich inzet voor de duurzame economie in de provincie?

Alleen kleine en middelgrote bedrijven komen in aanmerking voor een investering van het fonds. Dit zijn bedrijven met minder dan 250 medewerkers of met een omzet van minder dan € 50 miljoen.
Het fonds richt zich niet op bedrijven in moeilijkheden. Ook een herfinanciering van bestaande schulden is geen optie.
Alle investeringscriteria vindt u hier.

Komt een project ook in aanmerking?

Ja. Het fonds investeert niet alleen in bedrijven, maar ook in projecten.

Wat is de investeringsrange?

Voor elke investering geldt een minimum van € 250.000 en een maximum van € 3 miljoen. Het fonds werkt samen met private investeerders en voorziet in maximaal 50% van de totale financieringsbehoefte.
Meer informatie over de financiering leest u hier.

Hoe toon ik aan dat andere partijen meefinancieren?

Bij uw aanvraag verstrekt u een verklaring van de andere investeerders. Hierin spreken zij hun bereidheid uit om minimaal 50% van uw totale financieringsbehoefte mee te financieren. Daarnaast investeert u zo veel mogelijk zelf in uw bedrijf of project.

Wanneer kan ik een aanvraag indienen?

Een aanvraag moet passen binnen de investeringscriteria van het fonds. Deze criteria zijn afgeleid van het provinciale duurzame energie-beleid, zoals vastgelegd in het Koersdocument Duurzame Energie.

Welk rendement moet een project opleveren?

Over het rendement maakt de fondsbeheerder per project afspraken. 
In het investeringsreglement zijn de eisen en bepalingen terug te lezen.

Waar kan ik de aanvraag indienen?

Een aanvraag kunt u indienen bij de fondsbeheerder. Daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier. Het fonds wordt beheerd door KplusV en StartGreen Capital, met Bart Blokhuis als directeur. 

Waar kan ik terecht met overige vragen over het fonds?

Uw vragen kunt u stellen via het contactformulier.