Wat is PDENH?

PDENH staat voor Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland. Het investeringsfonds heeft 85 miljoen euro beschikbaar om te investeren in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Wij investeren in bedrijven en initiatieven die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Om in aanmerking te komen voor een investering van PDENH is het van belang dat er bedrijfsactiviteiten plaatsvinden in Noord-Holland en dat onze investeringen zowel financieel, economisch als maatschappelijk rendement genereren.

PDENH investeert door te participeren in bedrijven en leningen te verstrekken. Daarbij streven wij naar rendement op onze investeringen en beoordelen per aanvraag hoe realistisch dat is. Daarin zijn wij niet anders dan elk ander investeringsfonds. Waarin wij van andere fondsen verschillen is dat we rendement opnieuw investeren in duurzaamheid. Voor ons is geld verdienen door rendement geen doel op zichzelf, maar een middel.

Doelen

Duurzame economische ontwikkeling is voor ons het belangrijkste. Het stimuleren van duurzame bedrijvigheid, werkgelegenheid en innovatie is waar het ons uiteindelijk om gaat. Daarbij realiseren we ons dat duurzaamheid alleen duurzaam is als er een gedegen fundament onder ligt. Het bouwen van zo’n fundament vergt tijd en investering. PDENH investeert in kansrijke ideeën die zich in die fase bevinden. Ideeën met volop potentie, maar waarvan de kosten voor de baten uitgaan.

In totaal beschikt PDENH over €85 miljoen euro aan investeringskapitaal. Geld dat we – samen met verschillende investeringspartners – al volop inzetten voor het stimuleren van de duurzame economie in Noord-Holland. Terwijl je dit leest is ons kapitaal aan het werk om van Noord-Holland een duurzame en toekomstbestendige provincie te maken. Onze huidige participaties geven je daarvan een goed beeld.

Denk je dat ons kapitaal ook met jouw bedrijf of project kan werken aan duurzaamheid? Vul dan je gegevens in . Op basis van deze gegevens doen wij een eerste check of een investering interessant is. Heb je vragen? Bel of mail ons. Wij gaan graag het gesprek met je aan.

Wil je meer weten?