Wind (op zee)

Wind (op zee)

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland richt zich bij dit speerpunt vooral op infrastructuur voor offshore windenergie, zoals aanlanding en aansluiting. Hierbij gaat het dan om afzonderlijke projecten of businesscases.

Een andere focus van het fonds zijn technologische ontwikkelingen en innovaties, die windenergieparken goedkoper maken en het beheer ervan efficiënter. Ook initiatieven in een breder offshore perspectief zijn welkom. Zoals offshore aquacultuur, CO2-reductie binnen de offshore scheepvaart en getijdenenergie.

Behoort u tot de doelgroep? Dien hier een aanvraag in voor uw bedrijf of project.