Zonne-energie

Zonne-energie

Noord-Holland is erg geïnteresseerd in het gebruik van zonne-energie. De provincie heeft immers de meeste zonuren van Nederland. Daarom steunt het participatiefonds de meest rendabele initiatieven op dit gebied. Het fonds focust zich op grootschalige zonne-energieprojecten in de gebouwde omgeving of het buitengebied.

Behoort u tot de doelgroep? Dien hier een aanvraag in voor uw bedrijf of project.