Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen

De focus van het participatiefonds op het gebied van duurzaam bouwen omvat vooral grootschalige duurzame renovaties in bestaande bouw. Renovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan energiebesparingen. En aan de toepassing van duurzame energie in onze gebouwen. Denk daarbij ook aan infrastructuur waarmee bijvoorbeeld zonne-energie wordt opgewekt.

Aandacht is er daarnaast voor technologische innovaties die duurzame energie en energiebesparingen opleveren voor de gebouwde omgeving.

Het fonds investeert niet in maatregelen voor individuele woningen of andere kleinschalige projecten. Tenzij deze zijn gebundeld tot één groter initiatief.

Behoort u tot de doelgroep? Dien hier een aanvraag in voor uw bedrijf of project.