Duurzame mobiliteit

Duurzame mobiliteit

Het Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland wil bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame mobiliteit. Dit betekent dat bedrijven en projecten die zich binnen dit thema bezig houden met energiebesparing (waaronder brandstofvermindering en alternatieve brandstoffen), opwek van (duurzame) energie, grondstoffenreductie en alternatieve grondstoffen, elektrisch vervoer en/of CO2-reductie in aanmerking kunnen komen voor financiering vanuit PDENH.

Behoort u tot de doelgroep? Dien hier een aanvraag in voor uw bedrijf of project.