Financiering

Financiering

Het participatiefonds heeft grote ambities. Momenteel beschikt het over €66,- miljoen. Hiermee wil het fonds de sector duurzame energie langdurig en hoogwaardig versterken.

Kapitaal
Het fonds verstrekt eigen- en vreemd vermogen in de vorm van seed capital, projectfinanciering aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dat gebeurt met aandelen, (cumulatief) preferente aandelen en (achtergestelde) leningen. Wij verschaffen dit kapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Samenwerking
Het participatiefonds werkt voor elk project of bedrijf samen met private investeerders. Hierbij voorzien wij in maximaal 50% van de financieringsbehoefte van de ondernemer.

Alle investeringscriteria op een rij? Klik hier.