Financiering

Financiering

Het participatiefonds heeft grote ambities. Momenteel beschikt het over € 30 miljoen. Bij succes wordt dit uitgebreid naar € 85 miljoen. Hiermee wil het fonds de sector duurzame energie langdurig en hoogwaardig versterken.

Kapitaal
Het fonds verstrekt eigen vermogen in de vorm van seed capital, aanloopkapitaal en expansiekapitaal. Dat gebeurt met aandelen en (cumulatief) preferente aandelen.

Wij verschaffen dit risicokapitaal vanaf € 250.000 tot maximaal € 3 miljoen.

Samenwerking
Het participatiefonds werkt voor elk project of bedrijf samen met private investeerders. Hierbij voorzien wij in maximaal 50% van de financieringsbehoefte van de ondernemer.

Alle investeringscriteria op een rij? Klik hier.